Страхування ризиків від HEAGLOBE Invest

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ

HEAGLOBE Invest страхує інвестиції наступним шляхом:

Шомаж

Шомаж - страхування втрат прибутку та інших фінансових збитків, що виникають у результаті перерв та зупинки виробництва з причин, пов'язаних зі стихійними лихами.

Диверсифікація

Диверсифікація - розміщення активів інвестиційного фонду в різні фінансові інструменти та інше майно з метою зниження ризику зменшення їх вартості.

SBS - Sister&Brother System

Міжнародна система захисту інвестицій.