Робота для студентів у HEAGLOBE Invest

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ У HEAGLOBE INVEST

Будучи одним з найбільших роботодавців країни, ми розуміємо, що успіх бізнесу безпосередньо залежить від кваліфікованих і професійних кадрів. Ми впевнені, що конструктивний діалог і співпраця роботодавців і ВУЗів є запорукою якісної підготовки майбутніх кадрів для реального сектору економіки.

Компанія HEAGLOBE Invest розробила і на постійній основі реалізує соціальну програму, в основі якої лежать конкретні кроки, націлені на підвищення рівня відповідності якості освіти випускників українських вузів потребам реального сектора економіки.

HEAGLOBE Invest активно співпрацюють з профільними вузами, які готують фахівців для відповідних секторів економіки.