FAQ HEAGLOBE Invest

FAQ. ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке інвестиційний фонд?

Це активи, які належать інвесторам на правах загального часткового володіння, акумульовані компанією з управління активами, та інвестуються інвестиційними менеджерами в акції, облігації та інші інвестиційні інструменти, які торгуються на українському фондовому ринку. Для того, щоб стати учасником фонду, інвестору потрібно придбати інвестиційний сертифікат і, таким чином, забезпечити диверсифікацію своїх грошових вкладень. Портфель інвестиційного фонду управляється інвестиційними менеджерами від імені інвесторів.

2. Які є види інвестиційних фондів?

Фонди акцій - грошові кошти інвестуються переважно в акції українських компаній, іноді навіть зосереджуються в одному секторі або одній промисловій галузі. Це фонд з найвищим ступенем ризику та очікувано високою прибутковістю. Ефективність фонду можна визначати в порівнянні з індексом ПФТС. Відповідно, якщо вартість сертифікату зросла більше, ніж показник індексу, - фонд працює ефективно, і навпаки.

Фонди облігацій - грошові кошти інвестуються в муніципальні, корпоративні та державні облігації. Ступінь ризику у фондах облігацій менше, ніж у фондів акцій. Фонди облігацій розраховані на отримання стабільного прибутку за рахунок вкладення грошей в інструменти з гарантованою процентною ставкою.

Збалансовані фонди – грошові кошти інвестуються і в акції, і в облігації. Це зрівнює агресивний потенціал зростання акцій з помірною стабільністю облігацій.

Фонди грошового ринку - грошові кошти вкладаються в цінні папери з фіксованою прибутковістю, строком на один рік і менше. Такі інструменти мають мінімальний ступінь ризику, а доходи за ними трохи більше, ніж доходи за депозитами.

Відкриті фонди - передбачають купівлю і продаж інвестиційних сертифікатів в будь-який робочий день без обмежень з боку компанії з управління активами.

Інтервальні фонди - викуп сертифікатів здійснюється у визначені компанією з управління активами періоди часу, які повинні бути прописані в проспекті емісії.

Закриті фонди - викуп сертифікатів здійснюється тільки після закінчення терміну діяльності фонду.

3. Три інвестиційні стратегії:

Консервативна - інвестор прагне зберегти капітал, отримувати стабільний інвестиційний дохід за низького ступеня ризику.

Помірна – стратегія спрямована на отримання більш високого доходу за умов підвищеного ризику.

Агресивна - гроші інвестуються в акції українських підприємств, стратегія спрямована на отримання високих доходів за високого ступеня ризику. Ця стратегія передбачає довгостроковий період інвестування.

4. Як відбувається накопичення відсотків?

Збільшення вартості. Якщо цінні папери, у вашому портфелі збільшуються в ціні, то, відповідно, ціна сертифікату фонду теж збільшується. Результати торгів публікуються в кінці робочого дня.

Розподіл прибутку. Здійснюється, коли інвестиційні менеджери продають цінні папери за вигідною ціною.

Дивіденди. Нараховуються щоквартально, щорічно і. т. д.

5. Які основні витрати при інвестуванні у фонди?

під час купівлі або продажу інвестиційних сертифікатів інвестор повинен заплатити комісію агента (брокера), зазвичай вона становить 1-2%;

кожна інвестиційна компанія передбачає зняття комісії (1-3.5%) за управління портфелем цінних паперів. Комісія розраховується як відсоток від активів під управлінням і відраховується в кінці кожного місяця від вартості чистих активів;

витрати на відкриття рахунку в цінних паперах (якщо сертифікати в бездокументарній формі) або ж витрати на реєстратора (якщо сертифікати в документарній формі);

при здійсненні продажу інвестиційних паїв компанії з управління активами інвестор повинен сплатити податок на прибуток для фізичних (15%) або для юридичних осіб (25%).

6. Яка мінімальна сума необхідна для того, щоб придбати сертифікати фонду?

Мінімальний розмір інвестиції зазвичай становить один інвестиційний сертифікат.

7. На який період (мінімальний) можна вкласти кошти?

Це залежить від типу фонду, який Ви обираєте. У випадку відкритого фонду - Ви можете купувати і продавати сертифікати в будь-який робочий день. Інтервальні фонди залежать від періодів, які визначає компанія з управління активами. Забрати гроші із закритого фонду можна тільки після завершення періоду діяльності фонду. Також кожна інвестиційна стратегія передбачає рекомендований термін інвестування.

8. У чому відмінність інвестиційних фондів від банків?

У банку дохід вкладника не перевищує відсотка за депозитом і не залежить від того, який прибуток отримає сам банк, використовуючи кошти вкладника. Вкладаючи кошти в інвестиційний фонд (ІФ) вкладник отримує весь прибуток, зароблений фондом, пропорційно своєму внеску.

9. Що вигідніше: вкласти гроші в ІФ чи в банк? Можливо, вигідніше купити валюту або нерухомість?

Зазвичай інвестор самостійно обирає будь-який з доступних шляхів інвестування. При цьому, важливо пам'ятати основне правило фінансів: чим вище доходність, тим вище ступінь ризику.

Інвестування в різні цінні папери (акції, облігації і т.д.) різних компаній дає можливість встановити прийнятний ступінь ризику для інвестора.

Розглянемо альтернативні варіанти:

Купівля іноземної валюти пов'язана з ризиком валютної інфляції.

Вкладення коштів у нерухомість, на жаль, залишається поки малодоступним для звичайного українського громадянина.

Простим способом вкладення коштів є банківський депозит. Цей вид вкладення коштів забезпечує повернення суми і певний відсоток, який буде одержано в обумовлений термін. Однак при цьому, основна частина доходу, отримана від використання суми вкладу, залишається банку. Банківська ставка, найчастіше, нижче темпів інфляції, що може призвести до знецінення Ваших коштів.

При вкладенні коштів в ІФ ситуація інша: вкладник (інвестор) отримує дохід від своєї інвестиції, а ІФ залишає собі заздалегідь обумовлений відсоток від отриманого в результаті операцій з коштами вкладників прибутку.

10. У чому переваги ІФ як форми інвестування?

Основна перевага ІФ полягає в тому, що інвестор, долучаючись до колективного інвестування з відносно невеликими коштами, користується всіма перевагами професійного управління на фондовому ринку. Навіть невелика сума, інвестована через фонд, буде диверсифікована. Це означає, що активи фонду вкладаються не в одну або в невелику кількість цінних паперів, що дозволяє знизити ризик. До інших переваг відносяться:

максимальна доступність і прозорість інформації про діяльність фонду;

жорсткий контроль за діяльністю фонду з боку державних органів;

пільгове оподаткування (згідно з податковим законодавством фонд не платить податок на прибуток).

11. Що краще - вкласти гроші у фонд або самостійно інвестувати на фондовому ринку?

Якщо Ви не професіонал фондового ринку, якщо у Вас обмежений вільний час - то краще вкласти гроші у фонд. Інвестор, купуючи інвестиційні сертифікати фонду, передає в довірче управління кошти професійному управляючому - Компанії з управління активами (КУА), яка зацікавлена ​​в максимальному збільшенні вартості інвестиційних сертифікатів (ІС). Придбавши ІС, інвестор отримує можливість отримати прибуток з мінімальними затратами часу та власних сил. Окрім того, набагато більший обсяг коштів в управлінні КУА, у порівнянні з коштами приватного інвестора, дозволяє КУА інвестувати грошові кошти на максимально вигідних для своїх інвесторів умовах та з меншими витратами.

12. Які основні причини придбання інвестиційних сертифікатів фондів?

Висококваліфіковане управління. Фонди управляються професіоналами, які приймають рішення, грунтуючись на детальному і розширеному аналізі, тому Вам не потрібно не спати ночами, займаючись власними дослідженнями і спостерігаючи за кожним рухом торгової сесії, достатньо просто зателефонувати своєму інвестиційному консультанту та отримати чітку консультацію про стан Вашого портфелю та ситуації на фондових ринках.

Диверсифікація. Спосіб захисту Ваших коштів від негативних ринкових настроїв, адже Ваша інвестиція розподілена в цінні папери різних підприємств з різних секторів.

Потенціал зростання. Історично доведено, що довгострокова інвестиція завжди приносить більш високий дохід, ніж вкладення на 6 місяців або депозити.

Ліквідність. Сьогодні Ви зможете купити або продати акції фонду за мінімальних витрат часу - заявка на викуп приймається за телефонним дзвінком.

13. Хто керує ІФ, хто приймає рішення про операції з цінними паперами?

Рішення приймаються КУА під контролем Наглядової Ради Фонду.

14. Наскільки ризиковано вкладати гроші в інвестиційний фонд?

Вкладаючи кошти в інвестиційний фонд, потрібно розуміти, що, як і будь-яка інвестиція, вона несе в собі певні ризики:

Ринкові ризики пов'язані з тим, що ціни на фінансові інструменти, що знаходяться в портфелі фонду, можуть, як рости, так і падати.

Ризики збереження активів пов'язані з надійністю зберігача, у якого інвестиційний фонд зберігає свої активи.

Ризики правдивості інформації пов'язані з можливістю навмисного спотворення інформації. Дані ризики відсутні завдяки якісному та постійному контролю як за діяльністю кожного інвестиційного фонду, так і за КУА в цілому з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

15. Чи гарантується мінімальна прибутковість вкладень в інвестиційний фонд?

Ні, відповідно до Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 3 від 11.01.02 (ст.8.1.18), Компанія з управління активами не має права гарантувати прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди. У більшості стратегій інвестиційних фондів і в законодавстві України зазначено, що прибутковість в минулому не означає отримання прибутку в майбутньому.

16. У чому полягає сенс інвестування коштів у фонди?

Купуючи сертифікати фонду, інвестор стає співвласником активів Фонду на рівних правах з іншими інвесторами Фонду. Зростання біржової ціни на активи ІФ веде до зростання вартості всього портфеля Фонду і, відповідно, до зростання ціни сертифікату. Різниця між ціною купівлі сертифікату і його поточною вартістю становить дохід від інвестування коштів до фонду.

17. Інвестиційні сертифікати одного фонду дають їх власникам рівні права?

Так, всі інвестори ІФ мають рівні права.

18. Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?

Вартість чистих активів (ВЧА) - це різниця між вартістю майна, що належить фонду (активи), і розміром зобов'язань фонду (пасиви). При цьому вартість активів фонду розраховується, виходячи з поточних біржових котирувань фінансових активів, які перебувають у портфелі фонду.

19. Що станеться з майном фонду, якщо він припинить своє існування?

Все майно буде реалізовано, а отримані від його реалізації кошти будуть розподілені серед інвесторів фонду.

20. Що відбувається з активами фонду, якщо Компанія з управління активами збанкрутувала?

Майно інвестиційного фонду не є майном Компанії з управління активами і не використовується для погашення її боргів і зобов'язань при банкрутстві. У випадку банкрутства або ліквідації КУА, управління Фондом, за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку переходить до тимчасової КУА до тих пір, поки інвестори Фонду не оберуть нову КУА.

21. Чи існують фонди в такому вигляді на заході або це наш винахід? У яких ще країнах розвинена ця система?

Інвестиційні фонди існують більше ста років. Особливе поширення вони одержали в США, Західній Європі, Японії та Австралії.

22. Якими законами регулюється діяльність фондів?

Основним законом, який регулює діяльність фондів, є Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі - Закон), № 2299-ІІІ від 15.03.2001 року.

Також діяльність фондів регулюється Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» та Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів».

23. Хто платить / утримує податок з прибутку інвестора - фізичної особи?

Вся відповідальність за сплату податку покладена на інвестора. Компанія з управління активами не є податковим агентом фізичної особи під час виплати йому доходу від операцій купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів. Річний розрахунок проводиться інвестором під час подачі річної декларації до податкової інспекції за місцем проживання у встановлені терміни.

24. Чи є КУА податковим агентом інвестора-фізичної особи?

Ні, КУА не є податковим агентом інвестора-фізичної особи, проте вона зобов'язана подавати до податкової інспекції інформацію про всі викуплені у фізичних осіб інвестиційні сертифікати за формою 1-ДФ.

25. Керуюча компанія діє від імені пайовика?

Керуюча компанія діє від свого імені.

26. Скільки фондів може бути в управлінні однієї компанії?

Кількість інвестиційних фондів необмежена.

27. Чи повинна Керуюча компанія надавати якусь звітність пайовикам? Яку?

Щотижня на сайті Керуючої компанії публікується зміна прибутковості фондів і вартості паю. Також на звітну дату публікується звіт про інвестиційні вкладення та баланс фонду.

28. Як вкладник може відслідковувати вартість ЦП?

Вартість ЦП і чистих активів Ви можете дізнатися:

безпосередньо в КУА;

на сайті КУА;

на загальному сайті КУА і фондів за адресою www.investfunds.com.ua.

29. Чи можна впливати на рішення КУА про вкладення грошей у цінні папери?

Ні, пайовик не може впливати на рішення керуючої компанії. Купуючи акції певного фонду, пайовик тим самим приєднується до договору про довірче управління даного фонду і погоджується з обраною ним стратегією.

30. Хто може придбати акції фондів?

Придбати акції можуть як фізичні особи (резиденти і нерезиденти), так і юридичні особи (резиденти і нерезиденти).

31. Чи обумовлюється заздалегідь, в які цінні папери інвестує кошти керуюча компанія?

Так, в інвестиційній декларації фонду. Її можна знайти на сайті керуючої компанії.

32. Якщо я втрачу виписку з реєстру, мої акції пропадуть?

Ні, не пропадуть. Підтвердженням того, що ви власник своїх паїв, є запис у реєстрі, а з ним нічого не сталося.

33. Чи можна вкласти у фонд долари США або іншу валюту?

Ні, За законами України, будь-які розрахунки всередині країни провадяться виключно в національній валюті.

34. У чому різниця між ціною паю і його вартістю?

Ціна паю під час його придбання Вами у керуючої компанії (або у агента фонду) визначається шляхом додавання до вартості паю суми комісії. При погашенні паю його вартість зменшується на розмір знижки. Таким чином, ціна паю відрізняється від його вартості на розмір знижки або надбавки, які стягує керуюча компанія (або агенти) під час видачі та погашенні паїв. Розмір надбавок і знижок визначається правилами фонду.

35. Чому інвестиції повинні бути багаторічними або, як кажуть, довгостроковими?

По-перше, інвестиційний фонд - інструмент тривалих вкладень за визначенням. Механізм його роботи такий, що диверсифікація, надійність і грунтовність передбачає зниження швидкості здійснення операцій (в порівнянні з самостійним інвестуванням). Іншими словами, це означає збільшення комісійних витрат, яких зазнає інвестор в разі частих покупок і продажів паїв, а також втрат часу під час зарахування паїв і виплати грошей. Таким чином, інвестиційний фонд не підходить для спекулятивної гри на короткочасних коливаннях ринку.

По-друге, довгостроковість дозволяє нівелювати фактор невдалого моменту «входу в ринок» (тобто купівлі паїв). Таким чином, чим довше пайовик залишається у фонді, тим менше значення для нього набувають короткострокові коливання вартості цінних паперів, які й визначають «вдалість» моменту. Багаторічна історія фондових ринків у США і Європі однозначно показує, що довгостроковий підвищувальний тренд завжди могутніший і стійкіший за швидкі падіння і різкі підйоми.

По-третє, завданням простого інвестора є збільшення власних коштів у тривалій перспективі (від 1 року), а не спекулятивні операції. Активна самостійна робота на фондовому ринку вимагає професійних знань і особливого психологічного складу характеру.

36. Регулярні інвестиції - спосіб уникнути спадів на ринку?

Якщо Ви регулярно інвестуєте до фонду (наприклад: щомісячно) - це дійсно дуже зручний і ефективний спосіб отримувати прибуток навіть за умови падінь на ринку. Адже коли акції падають у вартості їх можна купити більше і дешевше.

37. Якщо ПІФ показує високу прибутковість, чи завжди це пов'язано з високим ризиком вкладень?

Не завжди. Якщо фонд показує стабільну високу прибутковість протягом декількох років - це говорить про високий професіоналізм його керуючих.

38. Скільки орієнтовно буде коштувати цінний папер інвестиційного фонду?

Ні КУА, ні держава не можуть давати гарантій або цінових орієнтирів, відносно майбутньої вартості цінних паперів. Вартість паю залежить від ситуації на ринку і може як зростати, так і падати.

Інвестиційні фонди є гарним інструментом для вкладення коштів, однак вимагають від вкладників певного терпіння.

39. Хто може здійснювати операції з цінними паперами інвестиційного фонду? Яким чином оформлюється довіреність?

Операції з цінними паперами можуть здійснюватися тільки власником цінних паперів або третіми особами за наявності довіреності. Довіреність оформлюється у нотаріуса або безпосередньо в пункті прийому заявок.

40. Які документи необхідні для купівлі цінних паперів інвестиційного фонду?

паспорт;

ідентифікаційний код;

номер рахунку в цінних паперах

анкета.

41. Скільки часу займає оформлення покупки паю?

Законом передбачено термін не більше 7 календарних днів між оплатою інвестором грошових коштів, відповідно до заявки на придбання цінних паперів і датою реєстрації інвестора в реєстрі власників цінних паперів.

42. Скільки днів потрібно, щоб здійснити продаж сертифікатів і отримати гроші?

Згідно із законодавством України - 7 днів з дня отримання й прийняття заявки на викуп.

43. Чи можна продати пай третій особі?

Закон цього не забороняє. Однак практика показує, що, як правило, КУА пропонує найвигідніші умови викупу цінних паперів власних фондів.

44. Питання оподаткування

Актуальною темою для учасників спільного інвестування в Україні є оподаткування інвестиційного прибутку інвесторів корпоративних і пайових інвестиційних фондів.

Розглянемо це питання для інвестора-фізичної особи. Порядок оподаткування доходів у вигляді інвестиційного прибутку визначено у п. 9.6 статті 9 Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» (далі - Закон № 889) від 22 травня 2003 року № 889-IV.

Інвестиційний прибуток визначається, як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується, виходячи з суми витрат, зазнаних у зв'язку з придбанням такого активу. Під терміном «інвестиційний актив», зокрема, розуміється пакет цінних паперів чи окремий цінний папер (пп.9.6.7, п.9.6, ст.9 Закону № 889).

Прибуток, отриманий інвестором від продажу цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або третій особі з припиненням права власності на ці цінні папери, оподатковується за ставкою 13% (починаючи з 1 січня 2007 року ставка оподаткування становить 15% від об'єкта оподаткування) згідно зі ст . 7 Закону № 889. Позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за звітний рік включається до складу загальнорічного оподатковуваного доходу фізичної особи і підлягає декларуванню.

У разі, якщо фізична особа є нерезидентом України та за наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи між Україною і країною, резидентом якої є інвестор, застосовуються норми цього договору, які регламентують порядок оподаткування доходів від відчуження майна. Сплата податку здійснюється в країні, резидентом якої є інвестор.

Відповідно до Постанови КБУ «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження в Україні згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування» від 6 травня 2001 року № 470, підставою для такого звільнення від сплати податків в Україні є надання інвестором довідки (або її нотаріальної копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір. У випадку ненадання довідки, доходи нерезидента із джерелом їх походження в Україні підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до українського законодавства (п. 8 Постанови КМУ № 470). Відповідно до ст. 7 п. 7.3. Закону № 889 ставка податку на доходи нерезидента дорівнює подвійному розміру ставки, встановленої для резидентів. З 01.01.2007 р. – ставка податку на доходи нерезидента становить 30%. Податковим агентом у даному випадку є особа, яка виплачує дохід.