СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ


HEAGLOBE Invest страхує інвестиції наступним шляхом:

Шомаж
Шомаж - страхування втрат прибутку та інших фінансових збитків, що виникають у результаті перерв та зупинки виробництва з причин, пов'язаних зі стихійними лихами.

Диверсифікація
Диверсифікація - розміщення активів інвестиційного фонду в різні фінансові інструменти та інше майно з метою зниження ризику зменшення їх вартості.

Міжнародна система захисту інвестицій.